Inclusief onderwijs op maat

Steun onze samenwerking!

BuSO VIBO Sint-Barbara en de scholen gewoon secundair Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om onderwijs en begeleiding op maat te bieden voor leerlingen OV4, Type 3 & 9.

Samen bouwen we een nieuw multifunctioneel gebouw om dit mooie project letterlijk en figuurlijk vorm te geven. Het project wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. 

Help jij mee? 

Voor alle giften gestort op de rekening van de Koning Boudewijnstichting

ontvangt de schenker een attest voor fiscale vrijstelling als de gift € 40 of meer bedraagt. Het attest wordt in februari van het jaar volgend op het jaar van de gift verstuurd.

Type onderwijs

Opleidingsvorm 4 (OV4) richt zich op jongeren die normaalbegaafd zijn, maar zeer specifieke onderwijsbehoeften hebben waardoor ze moeilijkheden ervaren in het gewoon onderwijs. BuSO VIBO Sint-Barbara organiseert diverse opleidingen binnen OV4 om voor deze jongeren een kwalitatief onderwijsaanbod op maat aan te kunnen bieden (in een afgebakende, veilige leeromgeving). De regie van de organisatie en uitrol van dit onderwijsaanbod ligt bij de ‘BUSO-school’, in co-creatie met het gewoon secundair onderwijs Spectrumcollege. 


BuSO VIBO Sint-Barbara en de scholen gewoon secundair Spectrumcollege slaan de handen in elkaar om onderwijs en begeleiding op maat te bieden voor leerlingen met deze specifieke zorgvragen. Ons aanbod binnen OV4 situeert zich binnen de A- én B-stroom. Binnen deze opleidingsvorm kunnen enkel jongeren met een doorverwijzing (verslag) van het CLB terecht: 


In OV4 gelden dezelfde programma- en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Op het einde van de opleiding ontvangt de leerling hetzelfde studiebewijs als in het gewoon onderwijs. 


Inzetten op krachtige leeromgevingen en samenwerking

Opleidingsvorm 4 betreft een zeer nauwe samenwerking tussen BuSO VIBO Sint-Barbara en het Spectrumcollege gewoon secundair onderwijs. De leerlingen van OV4 (buitengewoon onderwijs) volgen geïntegreerd en/of inclusiegewijs les op de campus van het Spectrumcollege (gewoon onderwijs) in de verschillende vestingplaatsen. 

Eerste graad

OV4 in de Bovenbouw


Voor alle info over OV4 verwijzen we graag rechtstreeks naar de website van VIBO Sint-Barbara: https://www.vibosintbarbara.be/

Mooie samenwerking: